Sociale benadering in de praktijk

Hier kun je verhalen en nieuws lezen uit de praktijk van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie.


Een mooi artikel in het tijdschrift van zorgorganisatie Palet!

Kammeraten (Fries voor kameraad) zijn tweedejaars studenten ...

Het is tijd dat de beeldvorming rondom dementie verandert. Terwijl nu het beeld van de ontmenselijkte verpleeghuisbewoner op ons netvlies gebrand staat, wonen momenteel zo'n 70.000 mensen in Nederland zelfstandig met ...

'Er worden miljarden in medisch experimenteel onderzoek gepompt. Ik pleit ervoor meer onderzoek te doen naar wat mensen op het sociale vlak helpt. Dat is werkelijk nodig. Uiteindelijk zal dat ...