Door: Laura Vermeulen

De Sociale Benadering Dementie (SBD) is een visie die uitgaat van de gedachte dat mensen met dementie gewone mensen zijn, zoals jij en ik, met dezelfde behoeften in het medisch, sociaal en psychologisch domein. Het zijn dezelfde zaken die hen en ons gelukkig of verdrietig maken. Daar moeten we dus naar vragen. Deskundige zorg en ondersteuning draait niet alleen om kennis, maar allereerst om de relatie tussen professionals en de ontvangers van deze zorg.
In de SBD-trainingen leren professionals hoe ze zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij de behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Om professionals te helpen uit de spagaat tussen de leefwereld van de cliënten en hun naasten en de daagse werkelijkheid van systemen, regels en protocollen te geraken, heeft de School of Care trainingen ontwikkeld.
Sinds kort volgen o.a. een aantal intramurale zorg-teams van verpleeghuislocaties in Amsterdam-Zuid deze trainingen. Zo ook in Beth Shalom. Wat gebeurt er nu eigenlijk precies tijdens trainingssessies? Persoonlijk begeleider Jeanette werkt in Beth Shalom. Haar team heeft drie bijeenkomsten gehad. Jeanette vertelt ons over de training.

Wat is de Sociale Benadering precies?
“Dat je je realiseert dat iemand hier niet alleen woont omdat hij of zij hulp nodig heeft. Maar dat iemand een geschiedenis heeft en dat je daar naar kijkt. Dat je als team weet waar iemand vandaan komt, en dat je daar met die persoon over praat. En dat je probeert om wat belangrijk is voor iemand ook tijdens het wonen bij ons te realiseren. Het sociale domein is misschien wel het belangrijkste in de zorg.”
“Mooi is dat je bewoners op een andere manier begrijpt als je hun achtergrond kent. Ik zie dat vaak in de dossiers. Het is nu zonnig buiten en één bewoonster loopt veel heen en weer. Dan lees ik in het rapport, ’Mevrouw is onrustig’. Dan denk ik: nee, mevrouw houdt van buiten zijn. Ze wil de zon opzoeken! Of soms staat er in de rapportage: ‘Mevrouw is rustig aanwezig’. En dan denk ik: willen we dat dan?”
Hoe doe je dat, de Sociale Benadering in de praktijk brengen?
“Dat is soms ingewikkeld. Je kunt veel verdiepen en oplossen als je oog hebt voor de sociale kant, maar als je weinig collega’s hebt dan is het lastig. Ik ben blij met de vrijwilligers die vanuit Eben Haëzer mee naar Beth Shalom kwamen. Als ik tijdens het eten bij de bewoners ben, kunnen zij met een bewoner naar buiten. Maar ook onder collega’s schuiven we met taken. Een jonge collega wilde met een mevrouw op de duo-fiets. Hij durfde het eerst niet te vragen. Maar ik vind het niet erg om meer mensen te wassen; ik was blij dat hij het vroeg. Ze kwamen stralend terug. ‘Heerlijk, kind, mijn haren wapperden helemaal!’, zei de bewoonster na afloop. En: ‘mag ik morgen weer?’ Dat ommetje op de fiets heeft dan misschien 15 minuten geduurd.”
“Dat vind ik het mooie aan de training. Ik leer veel van collega’s, maar iedereen wordt ook aan de gang gezet. We moesten een persoonlijk gesprek met een bewoner voeren. Je merkt dan dat het in de kleine dingen zit. Als je iemand wast, dan kun je heel wat praten. En dat helpt je ook direct. Een bewoner voelt zich tijdens het wassen ongemakkelijk. Als je dan begint over iemands achtergrond, dan heb je de band met haar aangehaald vóórdat je in de huiskamer komt. En dat is goed, want die band heb je nodig. Je moet de zorg immers samen met de bewoner doen.”
Wat hoop je dat er met de training verandert?
“Dat er over een tijdje wat anders staat in het dossier. Niet: ‘mevrouw was onrustig’ maar: ‘mevrouw had lentekriebels’. Ze is lekker naar buiten gegaan en kwam tevreden terug.”

Lees hier meer over de School of Care, onderdeel van de Tao of Care

Reacties:

  1. In Hoorn werken we vanuit de bibliotheek samen met woonzorglocaties waar mensen met dementie wonen. We trainen de vrijwilligers voor de activiteit ‘Interactief Voorlezen’. Het project draait nu 1,5 jaar en we hebben zo’n tachtig vrijwilligers getraind. Ook tijdens de voorleesactiviteiten gaan we uit van een sociale benadering door verhalen te kiezen die uitgaan van reminiscentie (terugvallen op het vertrouwde verleden). Steeds meer woonzorginstellingen haken aan. Het is een mooie samenwerking.

2 antwoorden op “De Sociale Benadering Dementie in Beth Shalom”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *